יום שני, 16 בנובמבר 2009

The Wednesday rueda has been canceled התבטלה הרואדה ביום רביעי

English translation followed
---
חברי מדיה נוצ'ה יקרים שלום,
אנו מתנצלים, אך בעקבות גורמים שמחוץ לשליטתנו, הרואדה שהייתה אמור להתקיים ביום רביעי בהפסקה של 10, התבטלה.

הרואדות של יום שני (23.11) בהפסקות של 12 ושל 14, עדיין בתוקף.

תודה,
צוות מדיה נוצ'ה
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dear Media Noche members,

Due to external circumstances which are out of our reach, the rueda which was supposed to take place on Wednesday (18.11), has been canceled.

The Monday (23.11) ruedas are still on schedule.

Thanks for your cooperation,
Media Noche team--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

אין תגובות: