יום שני, 28 במרץ 2011

מדיה נוצ'ה הערב ב-22:00

English translation followed
---

חברי מדיה נוצ'ה,

להזכירכם, הפעילות שלנו הערב תתחיל בשעה 22:00 (ולא ב-21:00 כרגיל).
עקב השינוי בלו"ז רועי יעביר סדנת קצב בת 45 דקות, ובמקביל יתקיימו שיעורי בסיס א' וב' כרגיל בסטודיו למטה.

בנוסף, נודה לכל מי שיוכל להקדים ולעזור לסדר את האולם.

שיהיה מדיה נוצ'ה שמח,
צוות המדיה נוצ'ה.

---
Dear Media Noche
members,

We would like to remind you that our activities this evening will begin at 22:00 (and not at 21:00 as usual).
Due to the change in the schedule Roy will give a 45 minutes long workshop on tempo,  while base levels A and B will be held in the studio downstairs.

In addition, we would appreciate everyone who can arrive early and help arrange the hall.

Have a happy Media Noche,
the Media Noche
team.

--
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en

יום ראשון, 20 במרץ 2011

פורים במדיה נוצ'ה

English translation followed
---
 
חברי מדיה נוצ'ה יקרים,
 
כמיטב המסורת נערוך מחר בערב מסיבת פורים מטריפה בקצב קובני עם טוויסט שושני!
בהתאם לכך, ג'וני יעביר סדנת שטויות מיוחדת ובנוסף יתקיימו שיעורים מיוחדים באווירת החג.
 
מה אתם צריכים לעשות?
- להתחפש במיטב מחלצותיכם.
- להביא כיבוד כנאה בעיניכם (לפי עקרון מדיה נוצ'ה: "מה שתביאו - זה מה שיהיה").
- להגיע עם ימבה מצב-רוח טוב.
 
להתראות מחר,
ושיהיה חג פורים ומדיה נוצ'ה שמח,
צוות המדיה נוצ'ה.
---
 
Dear Media Noche members,

Tomorrow night we shall hold our traditional Purim party with a special Cuban rhythm.
Accordingly, Johnny will do a workshop on nonsense and special classes will take place in the spirit of the holiday.

What do you need to do?
- Dress up in your most awesome costume.
- Bring whatever refreshments you like ("Mishloah Manot") (according to Media Noche principle: "What you will bring - is what there will be.")
- Come in the mood for fun.

See you tomorrow,
And have happy Purim and happy Media Noche,
the Media Noche team.

--
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en

יום ראשון, 13 במרץ 2011

מדיה נוצ'ה בקהילה - יום ד' הקרוב, שכונת רמות

English translation followed.
---
חברי מדיה נוצ'ה יקרים,
 
במיטב מסורת מדיה נוצ'ה, וברוח הסלסה וחג הפורים נצא שוב לשמח בקהילה - והפעם נעשה זאת עם קשישים בשכונת רמות.
נגיע לשם מחופשים, נרקיד אותם ונרקוד איתם.
 
מתי: ביום רביעי הקרוב, ה-16 במרץ, בשעה 17:45.
 
היכן: הכניסה ל'דיור מוגן', רחוב מעלות הכיסופים 11, המרכז המסחרי, שכונת רמות.
 
פרטים נוספים תוכלו לקבל מאסתר בטלפון: 050-9022528
ומיוסי בטלפון 02-5346692 ובדוא"ל: rambling.yossi@gmail.com
 
נתראה שם,
צוות מדיה נוצ'ה.

---
Dear Media Noche members,

As a Media Noche tradition, and in the spirit of the salsa and Purim, we will be going out to cheer the community - this time the elderly in the neighborhood of Ramot, which we will come to in costumes and teach them to dance.
 
When: Wednesday, March 16th, at 17:45.
 
Where: The entrance to the Ramot Elderly House ('Diur Mugan'), 11th HaKisufim St., near the commercial center, Ramot neighborhood.
 
For additional information:
Esther - phone: 050-9022528
Yossi - phone: 02-5346692; mail: rambling.yossi@gmail.com
 
See you there,
the Media Noche team.

--
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en

יום רביעי, 2 במרץ 2011

סלסה בקפיטריה של רוח מחר

English translation followed
---

מחר, יום חמישי, אגודת הסטודנטים ומדיה נוצ'ה יקיימו חצי שעה של סלסה קובנית בין 11:30 ו-12:00 באיזור הקפיטריה של רוח.
המטרה היא לעשות שמייח ביום הפתוח ובין היתר למשוך עוד קהל חדש למדיה.
אמנם זה נופל על חלק מהשיעור, אבל זה למטרה טובה.
נתראה שם,
צוות המדיה.

---
Tomorrow, Thursday, the Student Union and Media Noche will hold a half-hour session of Cuban Salsa between 11:30 and  12:00 in the  cafeteria of the Faculty of Humanities.
The goal is to make a good time for the people coming to the open day, and to attract new audience to the Media Noche.
Although it partly overlaps the lesson, it should be mentioned that it's for a good cause.
See you there,
The Media Noche staff.

--
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en