יום שני, 9 באוגוסט 2010

חזרה לשגרה במדיה נוצ'ה === Back to the routine in Media Noche

English translation followed
---

חברי מדיה נוצ'ה יקרים,
בעקבות ריבוי השאלות במהלך השבוע האחרון, אנו מודיעים בצורה רשמית, שערבי המדיה חוזרים להתקיים במינהל הקהילתי שבגבעה הצרפתית.


בברכה,
צוות מדיה נוצ'ה

=========================================================================

Dear Media Noche members,
Due to the amount of questions in the past week, we're officially announcing that the Media Noche evenings will take place from now on as usual in the Minhal Kehilati of the french hill.

BW,
Media Noche team

--
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en