יום ראשון, 17 באפריל 2011

ביטול פעילות המדיה נוצ'ה בשבועיים הקרובים

English translation followed
---
 
חברי מדיה נוצ'ה,
 
להזכירכם, מחר, יום שני ה-18/4, לא תתקיים פעילות של המדיה נוצ'ה בשל ליל הסדר.
כמו-כן, ברצוננו להודיע כי לאור ההיענות הנמוכה בהרשמה, גם בשבוע הבא, ביום שני ה-25/4, לא תתקיים פעילות של המדיה נוצ'ה.
 
לפיכך, הערב הבא של המדיה נוצ'ה יתקיים ב-5/2.
 
להתראות בעוד שבועיים,
וחג אביב שמח,
צוות המדיה נוצ'ה.
---
 
Dear Media Noche members,

We would like to remind you that tomorrow, Monday 18/4, there will be no Media Noche activity due to the Seder.
In addition, we would like to inform you that in light of the low registration, also next week, on Monday 25/4, there will be no Media Noche activity.

To conclude, the following Media Noche evening will be held on 5/2.

See you in two weeks,
and have a Happy Holiday,
the Media Noche Team.

--
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en