יום ראשון, 15 במאי 2011

חזרה לשגרה במדיה נוצ'ה

English translation followed
---
חברי מדיה נוצ'ה שלום.

לאחר תקופה ארוכה של פעילות לא סדירה אנחנו חוזרים לשגרה, ומעתה יתקיים ערב בכל יום שני (עד להודעה חדשה).
בפרט, מחר בערב תתקיים פעילות כרגיל.
נשמח לראותכם! :)

שיהיה מדיה נוצ'ה שמח,
צוות המדיה נוצ'ה.
---

Hello Media Noche members,

After a long period of irregular activity we are back to normal, and from now activities will be held every Monday evening (until further notice).
In particular, activities will take place tomorrow night
 as usual.
we look forward to seeing you! :)

Have a happy Media Noche,
the Media Noche team.

--
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en

יום ראשון, 8 במאי 2011

ביטול המדיה נוצ'ה מחר

English translation followed
---
חברי המדיה נוצ'ה שלום,
 
להזכירכם, מחר בערב לא תתקיים פעילות של המדיה נוצ'ה.
להתראות בשבוע הבא.
 
חג עצאמות שמח,
צוות המדיה נוצ'ה.
---
 
Hello Media Noche members,

We would like to remind you that tomorrow evening there will be no Media Noche activity.
See you next week.

Happy Independence Day,
Team Media Noche.

--
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en

יום ראשון, 1 במאי 2011

מדיה נוצ'ה מחר

English translation followed
---
 
חברי מדיה נוצ'ה,
שלום.
 
ברצוננו להודיע כי לאחר חופשה ממושכת המדיה נוצ'ה חוזרת מחר בערב לפעילות כרגיל. נשמח לראותם! :)
כמו-כן, אנו מודיעים בזאת כי ביום שני הבא, 9/5, ערב יום העצמאות לא תתקיים פעילות של המדיה נוצ'ה.
 
שיהיה מדיה נוצ'ה שמח,
צוות המדיה נוצ'ה.
---
 
Hello Media Noche members,
 
We would like to announce that after a long vacation Media Noche will be back tomorrow night as usual, and you are welcome to join us.
Additionally, we hereby announce that Media Noche activity is cancelled on next Monday, 9/5, the eve of Independence Day.

Have a happy Media Noche,
the Media Noche team.

--
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en