יום שבת, 22 באוגוסט 2009

Thanks to Abigail

English translation followed
----
חברי מדיה נוצ'ה שלום,
יום שני הקרוב, ה-24.8, יהיה ערב הוקרת תודה לאביגיל רקוור על תרומתה למדיה נוצ'ה במשך 4 שנים.
כולכם מוזמנים להגיע
בברכה, צוות מדיה נוצ'ה
----
Hello Media Noche members,
This coming moday, Augost 24th, we will give thanks to Abigail Rakower for her contribution to Media Noche in the last 4 years.
You are all welcomed to come.
Yours, Media Noche team

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

יום שישי, 21 באוגוסט 2009

This coming Monday

English translation followed
----
חברי מדיה נוצ'ה שלום,
בשני הקרוב, 24.8, מתוכננת להיות סדנת צ'ה צ'ה שתתחיל מוקדם מהרגיל - בשעה 20:30.
מה מתוכנן: ריקוד על ה-"2", תנועתיות וצ'ה צ'ה.
יעביר את הסדנה יוני "דידיה" אלבז. בין היתר, יוני "דידיה" הכשיר מדריכי סלסה לכל בתי הספר הגדולים בארץ.
יוני פתח לאחרונה בי"ס ללימוד ריקודים סלוניים ודרום אמריקאיים בירושלים בשם "Elbaz dance" כאשר ימי רביעי הם ערבי סלסה.
כחברים במדיה נוצ'ה, מוענקת לנו כניסה חד-פעמית חינם למועדון ביום רביעי ה-26.8 , לפי רישום שייערך במדיה ב-24.8.
בואו בהמוניכם.
בברכה, צוות מדיה נוצ'ה סלסה
----
Hello Media Noche members,
This Monday, 24.8, we are planning a "Cha Cha" workshop that will start earlier than usual at - 20:30

What's planned: a dance on the "2", movement improvement and Cha Cha.
The Workshop will be held by Yoni "Didia" Elbaz. Among other things, Yoni "didia" has trained some of the salsa teachers in the greatest schools of our country.
Yoni has recently opened a school for Ballroom Dancing and South American dancing in Jerusalem, by the name "Elbaz dance" which is holding Wednesday nights as Salsa nights.
As members of Media Noche, we are given one-time free entrance on Wednesday 26.8, via guest list which will be taken in the Media Noche on the 24th of august.
Come Everybody,
Yours, Media Noche team. 

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

יום שישי, 14 באוגוסט 2009

This coming monday's work shop

English translation followed

----

חברי מדיה נוצ'ה שלום,

בשני הקרוב, 17.8, מתוכננת להיות סדנת צ'ה צ'ה שתתחיל מוקדם מהרגיל - בשעה 20:30, ותימשך שבוע אחרי ב- 24.8.

מה מתוכנן: ריקוד על ה-"2", תנועתיות וצ'ה צ'ה.

יעביר את הסדנה יוני "דידיה" אלבז. בין היתר, יוני "דידיה" הכשיר מדריכי סלסה לכל בתי הספר הגדולים בארץ.

יוני פתח לאחרונה בי"ס ללימוד ריקודים סלוניים ודרום אמריקאיים בירושלים בשם "Elbaz dance" כאשר ימי רביעי הם ערבי סלסה.

כחברים במדיה נוצ'ה, מוענקת לנו כניסה חד-פעמית חינם למועדון ביום רביעי ה-26.8 , לפי רישום שייערך במדיה ב-17.8 ו-24.8. 

בואו בהמוניכם.

בברכה, צוות מדיה נוצ'ה סלסה

----

Hello Media Noche members,
This Monday, 17.8, we are planning a "Cha Cha" workshop that will start earlier than usual at - 20:30, and will be continued again next week the 24th of august.
What's planned: a dance on the "2", movement improvement and Cha Cha.
The Workshop will be held by Yoni "Didia" Elbaz. Among other things, Yoni "didia" has trained some of the salsa teachers in the greatest schools of our country.
Yoni has recently opened a school for Ballroom Dancing and South American dancing in Jerusalem, by the name "Elbaz dance" which is holding Wednesday nights as Salsa nights.
As members of Media Noche, we are given one-time free entrance on Wednesday 26.8, via guest list which will be taken in the Media Noche on the 17th and 24th of august.
Come Everybody,
Yours, Media Noche team.

 

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

יום חמישי, 13 באוגוסט 2009

Google Groups: You've been added to Media Noche salsa

media noche media.noche.salsa@gmail.com has added you to the Media Noche salsa
group with this message:

English translation followed
----

חברי מדיה נוצ'ה שלום,
הודעה זו נשלחה אליכם כדי ליידע אתכם כי צירפנו אתכם לקבוצה שלנו ב-Google groups

מעתה ואילך נשלח הודעות תפוצה רק מהקבוצה שלנו ולא מהמייל שלנו: media.noche.
salsa@gmail.com
אם אינכם מעוניינים לקבל מאיתנו הודעות נוספות בעתיד, אנא הסירו את עצמכם מהרשימה
באופן עצמאי. כדי לעשות זאת, לחצו על הלינק המצורף בסוף המייל.
בברכה, צוות מדיה נוצ'ה
----

Hello Media Noche members,
You have recieved this message in order to inform you that you have been added
as a member of our group on Google groups. From now on, we will send messages
only from our group and we will stop sending messages from our mail: media.
noche.salsa@gmail.com
If for some reason, you are no longer willing to receive any more messages
from us, you are welcomed to remove yourself from our list by clicking on the
link at the end of this message.
Yours, the Media Noche team.

Here is the group's description:

Media Noche salsa

----------------------- Google Groups Information ----------------------

The owner of the group has set your subscription type as "Email", meaning that
you'll receive a copy of every message posted to the group as they are posted.

Visit this group on the web by using this URL:

http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en

You can unsubscribe from this group using the following URL:

http://groups.google.com/group/media-noche-group/unsub?u=RDY7_gwAAACpq_-wIDPFjvWPEP7JqifU&hl=en

-------------------- Information About This Message --------------------

If you feel that this message is abuse, please inform the Google Groups staff
by using the URL below.
http://groups.google.com/groups/abuse?direct=YQAAAO5qbzrmAAAAbOLbJXgAAABxRMnP3ZpugiiBl6Wu_jgHz54RFUg&hl=en