יום ראשון, 13 בפברואר 2011

סדנת הפלות מחר

English translation followed
---

יום שני הקרוב ה-14/2/11
בשעה 21:00 בדיוק
 
סדנת הפלות מגניבה במיוחד
יגאל מגיע הישר מהוד השרון ללמד יחד עם סתיו מספר הפלות שאפשר לשלב בריקוד קובני.
בתחילת הסדנא ינתנו טיפים להפלות באופן כללי וההמשך מיועד לרמת בינוני ומעלה.

נתראה שם,
צוות מדיה נוצ'ה
ושיהיה לכולנו מדיה נוצ'ה שמח
---

This Monday (14/2/11)
on 21:00 sharp
 
We're going to have an extra cool workshop on dips.
Yigal Pinchasi comes straight from Hod Hasharon to teach with Stav several dips that can be incorporated in Cuban dance.
At the beginning of the workshop general tips regarding dips will be given, and the rest of the class will be dedicated to dancers of medium to high level.
 
Hoping to see you there,
The Media Noche staff.
May we all have a happy Media Noche!

--
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en