יום שני, 23 בנובמבר 2009

Mt. scoupus ruedas - רואדות בהר הצופים

English translation followed
---
חברי מדיה נוצ'ה יקרים שלום,
רק להזכירכם שמחר בהפסקות של שעה 12:00 ושל שעה 14:00, יערכו בפורום של קמפוס הר הצופים רואדות ראווה לקראת המסיבה בערב.

נוכחותכם חשובה, אז אנא בואו בהמוניכם.

שיהיה שבוע נהדר,
צוות מדיה נוצ'ה

=======================================================================================
Dear Media Noche members,

Just to remind you, tomorrow during the 12:00 and 14:00 breaks, number of "showoff" ruedas will take place in the forum of Mt scoupus campus.

You're presence means us a lot, so please, do come and dance.

Cheers,
Media Noche team

--
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en

אין תגובות: