יום ראשון, 15 במאי 2011

חזרה לשגרה במדיה נוצ'ה

English translation followed
---
חברי מדיה נוצ'ה שלום.

לאחר תקופה ארוכה של פעילות לא סדירה אנחנו חוזרים לשגרה, ומעתה יתקיים ערב בכל יום שני (עד להודעה חדשה).
בפרט, מחר בערב תתקיים פעילות כרגיל.
נשמח לראותכם! :)

שיהיה מדיה נוצ'ה שמח,
צוות המדיה נוצ'ה.
---

Hello Media Noche members,

After a long period of irregular activity we are back to normal, and from now activities will be held every Monday evening (until further notice).
In particular, activities will take place tomorrow night
 as usual.
we look forward to seeing you! :)

Have a happy Media Noche,
the Media Noche team.

--
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en

אין תגובות: