יום ראשון, 8 במאי 2011

ביטול המדיה נוצ'ה מחר

English translation followed
---
חברי המדיה נוצ'ה שלום,
 
להזכירכם, מחר בערב לא תתקיים פעילות של המדיה נוצ'ה.
להתראות בשבוע הבא.
 
חג עצאמות שמח,
צוות המדיה נוצ'ה.
---
 
Hello Media Noche members,

We would like to remind you that tomorrow evening there will be no Media Noche activity.
See you next week.

Happy Independence Day,
Team Media Noche.

--
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en

אין תגובות: