יום ראשון, 1 במאי 2011

מדיה נוצ'ה מחר

English translation followed
---
 
חברי מדיה נוצ'ה,
שלום.
 
ברצוננו להודיע כי לאחר חופשה ממושכת המדיה נוצ'ה חוזרת מחר בערב לפעילות כרגיל. נשמח לראותם! :)
כמו-כן, אנו מודיעים בזאת כי ביום שני הבא, 9/5, ערב יום העצמאות לא תתקיים פעילות של המדיה נוצ'ה.
 
שיהיה מדיה נוצ'ה שמח,
צוות המדיה נוצ'ה.
---
 
Hello Media Noche members,
 
We would like to announce that after a long vacation Media Noche will be back tomorrow night as usual, and you are welcome to join us.
Additionally, we hereby announce that Media Noche activity is cancelled on next Monday, 9/5, the eve of Independence Day.

Have a happy Media Noche,
the Media Noche team.

--
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en

אין תגובות: