יום ראשון, 20 במרץ 2011

פורים במדיה נוצ'ה

English translation followed
---
 
חברי מדיה נוצ'ה יקרים,
 
כמיטב המסורת נערוך מחר בערב מסיבת פורים מטריפה בקצב קובני עם טוויסט שושני!
בהתאם לכך, ג'וני יעביר סדנת שטויות מיוחדת ובנוסף יתקיימו שיעורים מיוחדים באווירת החג.
 
מה אתם צריכים לעשות?
- להתחפש במיטב מחלצותיכם.
- להביא כיבוד כנאה בעיניכם (לפי עקרון מדיה נוצ'ה: "מה שתביאו - זה מה שיהיה").
- להגיע עם ימבה מצב-רוח טוב.
 
להתראות מחר,
ושיהיה חג פורים ומדיה נוצ'ה שמח,
צוות המדיה נוצ'ה.
---
 
Dear Media Noche members,

Tomorrow night we shall hold our traditional Purim party with a special Cuban rhythm.
Accordingly, Johnny will do a workshop on nonsense and special classes will take place in the spirit of the holiday.

What do you need to do?
- Dress up in your most awesome costume.
- Bring whatever refreshments you like ("Mishloah Manot") (according to Media Noche principle: "What you will bring - is what there will be.")
- Come in the mood for fun.

See you tomorrow,
And have happy Purim and happy Media Noche,
the Media Noche team.

--
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en

אין תגובות: