יום שני, 28 במרץ 2011

מדיה נוצ'ה הערב ב-22:00

English translation followed
---

חברי מדיה נוצ'ה,

להזכירכם, הפעילות שלנו הערב תתחיל בשעה 22:00 (ולא ב-21:00 כרגיל).
עקב השינוי בלו"ז רועי יעביר סדנת קצב בת 45 דקות, ובמקביל יתקיימו שיעורי בסיס א' וב' כרגיל בסטודיו למטה.

בנוסף, נודה לכל מי שיוכל להקדים ולעזור לסדר את האולם.

שיהיה מדיה נוצ'ה שמח,
צוות המדיה נוצ'ה.

---
Dear Media Noche
members,

We would like to remind you that our activities this evening will begin at 22:00 (and not at 21:00 as usual).
Due to the change in the schedule Roy will give a 45 minutes long workshop on tempo,  while base levels A and B will be held in the studio downstairs.

In addition, we would appreciate everyone who can arrive early and help arrange the hall.

Have a happy Media Noche,
the Media Noche
team.

--
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en

אין תגובות: