יום רביעי, 2 במרץ 2011

סלסה בקפיטריה של רוח מחר

English translation followed
---

מחר, יום חמישי, אגודת הסטודנטים ומדיה נוצ'ה יקיימו חצי שעה של סלסה קובנית בין 11:30 ו-12:00 באיזור הקפיטריה של רוח.
המטרה היא לעשות שמייח ביום הפתוח ובין היתר למשוך עוד קהל חדש למדיה.
אמנם זה נופל על חלק מהשיעור, אבל זה למטרה טובה.
נתראה שם,
צוות המדיה.

---
Tomorrow, Thursday, the Student Union and Media Noche will hold a half-hour session of Cuban Salsa between 11:30 and  12:00 in the  cafeteria of the Faculty of Humanities.
The goal is to make a good time for the people coming to the open day, and to attract new audience to the Media Noche.
Although it partly overlaps the lesson, it should be mentioned that it's for a good cause.
See you there,
The Media Noche staff.

--
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en

אין תגובות: