יום שני, 14 בספטמבר 2009

A REMINDER OF THE BBQ TONIGHT

English translation followed
----
חברי מדיה נוצ'ה שלום,
להזכירכם, היום, ה-14.9, ייערך אצלינו על האש.
כל אחד מכם שמתכוון להגיע מתבקש להביא עימו אחת או יותר מן האופציות שלהלן:
1) סלטים (איזה שבא לכם)
2) שתייה (איזה שבא לכם, אפשר גם חריפה)
3)פיתות
4) בשר (איזה שבא לכם, רק שיהיה כשר)
אספקת האוכל מבוססת על כל אחד ואחת מכם. אם מספיק אנשים לא יביאו בשר, לא יהיה מספיק בשר לכולם.
אנחנו דואגים למנגלים.
שיהיה ערב מוצלח!
בברכה, חברי מדיה נוצ'ה
----
Hello Media Noche members,
We remind you that today, September 14th, we will do BBQ during the evening.
Each and everyone of you is asked to bring with him one or more of the followeing options:
1) Salads (whatever you like)
2) Drinks (alcohol is permitted)
3) Pitot
4) Meat (whatever you like, just make sure it's Kosher)
Food supply is based on each and everyone of you. If there won't be enough people bringing meat, there won't be enogh meat for everyone.
We take care of the fire.
Have a nive evening!
Yours, Media Noche team
 
 
 
 
 
 
 

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

אין תגובות: