יום ראשון, 27 בספטמבר 2009

ביטול הערב עקב יום כיפור

English translation will be followed.
----
חברי מדיה נוצה שלום,

עקב יום הכיפורים לא ייתקיים השבוע ערב סלסה במדיה נוצ'ה.

נתראה כולנו ביום ב' הבא 5.10.09.

חתימה טובה,

צוות מדיה נוצ'ה

---
Hello media noche members

because of YOM KIPOR we are not going to have a madia noche night this week.

see you all next week october 5th.

Media noche team


--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

אין תגובות: