יום שישי, 14 באוגוסט 2009

This coming monday's work shop

English translation followed

----

חברי מדיה נוצ'ה שלום,

בשני הקרוב, 17.8, מתוכננת להיות סדנת צ'ה צ'ה שתתחיל מוקדם מהרגיל - בשעה 20:30, ותימשך שבוע אחרי ב- 24.8.

מה מתוכנן: ריקוד על ה-"2", תנועתיות וצ'ה צ'ה.

יעביר את הסדנה יוני "דידיה" אלבז. בין היתר, יוני "דידיה" הכשיר מדריכי סלסה לכל בתי הספר הגדולים בארץ.

יוני פתח לאחרונה בי"ס ללימוד ריקודים סלוניים ודרום אמריקאיים בירושלים בשם "Elbaz dance" כאשר ימי רביעי הם ערבי סלסה.

כחברים במדיה נוצ'ה, מוענקת לנו כניסה חד-פעמית חינם למועדון ביום רביעי ה-26.8 , לפי רישום שייערך במדיה ב-17.8 ו-24.8. 

בואו בהמוניכם.

בברכה, צוות מדיה נוצ'ה סלסה

----

Hello Media Noche members,
This Monday, 17.8, we are planning a "Cha Cha" workshop that will start earlier than usual at - 20:30, and will be continued again next week the 24th of august.
What's planned: a dance on the "2", movement improvement and Cha Cha.
The Workshop will be held by Yoni "Didia" Elbaz. Among other things, Yoni "didia" has trained some of the salsa teachers in the greatest schools of our country.
Yoni has recently opened a school for Ballroom Dancing and South American dancing in Jerusalem, by the name "Elbaz dance" which is holding Wednesday nights as Salsa nights.
As members of Media Noche, we are given one-time free entrance on Wednesday 26.8, via guest list which will be taken in the Media Noche on the 17th and 24th of august.
Come Everybody,
Yours, Media Noche team.

 

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

אין תגובות: