יום שבת, 22 באוגוסט 2009

Thanks to Abigail

English translation followed
----
חברי מדיה נוצ'ה שלום,
יום שני הקרוב, ה-24.8, יהיה ערב הוקרת תודה לאביגיל רקוור על תרומתה למדיה נוצ'ה במשך 4 שנים.
כולכם מוזמנים להגיע
בברכה, צוות מדיה נוצ'ה
----
Hello Media Noche members,
This coming moday, Augost 24th, we will give thanks to Abigail Rakower for her contribution to Media Noche in the last 4 years.
You are all welcomed to come.
Yours, Media Noche team

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

אין תגובות: