יום חמישי, 13 באוגוסט 2009

Google Groups: You've been added to Media Noche salsa

media noche media.noche.salsa@gmail.com has added you to the Media Noche salsa
group with this message:

English translation followed
----

חברי מדיה נוצ'ה שלום,
הודעה זו נשלחה אליכם כדי ליידע אתכם כי צירפנו אתכם לקבוצה שלנו ב-Google groups

מעתה ואילך נשלח הודעות תפוצה רק מהקבוצה שלנו ולא מהמייל שלנו: media.noche.
salsa@gmail.com
אם אינכם מעוניינים לקבל מאיתנו הודעות נוספות בעתיד, אנא הסירו את עצמכם מהרשימה
באופן עצמאי. כדי לעשות זאת, לחצו על הלינק המצורף בסוף המייל.
בברכה, צוות מדיה נוצ'ה
----

Hello Media Noche members,
You have recieved this message in order to inform you that you have been added
as a member of our group on Google groups. From now on, we will send messages
only from our group and we will stop sending messages from our mail: media.
noche.salsa@gmail.com
If for some reason, you are no longer willing to receive any more messages
from us, you are welcomed to remove yourself from our list by clicking on the
link at the end of this message.
Yours, the Media Noche team.

Here is the group's description:

Media Noche salsa

----------------------- Google Groups Information ----------------------

The owner of the group has set your subscription type as "Email", meaning that
you'll receive a copy of every message posted to the group as they are posted.

Visit this group on the web by using this URL:

http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en

You can unsubscribe from this group using the following URL:

http://groups.google.com/group/media-noche-group/unsub?u=RDY7_gwAAACpq_-wIDPFjvWPEP7JqifU&hl=en

-------------------- Information About This Message --------------------

If you feel that this message is abuse, please inform the Google Groups staff
by using the URL below.
http://groups.google.com/groups/abuse?direct=YQAAAO5qbzrmAAAAbOLbJXgAAABxRMnP3ZpugiiBl6Wu_jgHz54RFUg&hl=en

אין תגובות: