יום ראשון, 20 ביוני 2010

סדנאות בצ'אטה לשבועיים הקרובים Monday's workshop

חברי מדיה נוצ'ה שלום,

ביום שני הקרוב 21.6.10 תועבר במדיה נוצ'ה סדנאת בצ'אטה למתחילים ע"י עמיר הר-לב.

ביום שני הבא 28.6.10 תועבר סדנאת בצ'אטה לרמות בינוני-מתקדמים ע"י אלון גושן, מעביר סדנאות בצ'אטה בפסטיבלים השונים ומשגרירי הבצ'אטה המסורתית בארץ.

הסדנאות תתחילנה בשעה 21:00 בדיוק.


בואו בהמוניכם,

צוות מדיה נוצ'ה

-------------------

Hello media noche nembers,

On Monday june 21 a beginners level Bachata workshop is going to take place in media noche instructed by Amir Har-lev.
On Monday june 28 a intermediate-advanced level Bachata workshop will take place instructed by Alon Goshen,  a well known Bachata instructor in Israel and one of the represents of traditional Bachata in Israel.

both workshops will start at 21:00 sharp.

see you there,

Media Noche Team.      


--
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en

אין תגובות: