יום שישי, 11 ביוני 2010

חדש - הקמת בר מתנדבים במדיה נוצ'ה---------- Forwarded message ----------
From: Roi Resh <reshroi@gmail.com>
Date: 2010/6/11
Subject: המייל שאני רוצה לשלוח לחברי מדיה נוצ'ה - אם יש לך הערות/תיקונים תרביץ אותם.
To: media noche <media.noche.salsa@gmail.com>


English translation follows

חברי מדיה נוצ'ה שלום,


הועלה רעיון חדש של פתיחת בר שתייה קלה ואלכוהולית במחירי עלות בערבי מדיה נוצ'ה. לשם הפעלת הבר אנו זקוקים למתנדבים אשר ייקחו חלק בהקמת הבר, והפעלתו במשך הערב.

כל המעוניין לעזור מוזמן לפנות לרועי במייל reshroi@gmail.com או בטלפון 054-5204984.
Hello Media Noche members,

A new Idea has come up of opening a Media Noche bar thought the evening.
In order for that to happen we need volunteers that will take part in setting up the bar and operating it during the evening.

Those interested can contact Roy via mail: reshroi@gmail.com 
                                            or by phone: 054-5204984.--
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en

אין תגובות: