יום רביעי, 28 באפריל 2010

Monday's workshop - סדנאת יום שני

English translation followed
---

חברי מדיה נוצ'ה יקרים,
ביום השני הקרוב נתכבד לארח במהלך הסדנא שלפני השיעור את עופר רג'ואן.
עופר הינו מהמרקידים המוערכים בארץ ומנהל ערב ריקודי כל הזמנים מוצלח במיוחד באוניברסיטת תל אביב.
(לפרטים: http://www.come2dance.com/)

במהלך הסדנא עופר ילמד ככל הנראה ריקוד שורות אחד וריקוד זוגי אחד ואנחנו ממליצים בחום להגיע וללמוד.

לתשומת לבכם:
לאחרונה גוברת המגמה של אנשים להגיע למדיה באיזור תשע ורבע, דבר שגורר התחלה של הסדנא בתשע ועשרים, ובעקבות כך כל הערב נדחה בכעשרים דקות.
מעתה והלאה נשתדל להתחיל את הסדנא בשעה 21:00 ואת השיעור ב21:30. אנא השתדלו להגיע בזמן.

בברכת שבוע נפלא לכם ולביתכם,
צוות מדיה נוצ'ה

==============================================================

Dear Media Noche members,
In the coming Monday, we'll be honored to host Ofer Rajuan during the workshop before the class.
Ofer is the one of Israel's top dance instructors, and is in charge of a very successful dance evening in Tel Aviv.
(For more details see: http://www.come2dance.com)

During the workshop, Ofer will probably teach one line dance and one couples dance.
We highly recommend to come and learn.

For your attention:
Recently we've encountered a phenomenon in which people tend to arrive at 21:15, which cause the workshop to start only at 21:20, and the class correspondingly is getting late.
From now on, we'll try to start the workshop at 21:00 and the class at 21:30. Please arrive on time.

Have a wonderful weekend,
Media Noche team.  
 

--
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en

אין תגובות: