יום ראשון, 26 בדצמבר 2010

התרעה מפני גניבות במדיה נוצ'ה

English translation followed
----

חברי מדיה נוצ'ה,
שלום רב.
 
בשבועות האחרונים הגיעו מספר תלונות לגבי גניבות של תיקים, ארנקים ומכשירים סלולאריים במהלך ערבי המדיה נוצ'ה. לצערינו איננו יכולים לעשות הרבה מלבד להתריע ולהקפיד - אין צורך להביא דברים יקרי ערך ויש לשמור על קשר עין עם החפצים שלנו. מעבר לזה ביקשנו את עזרתה של משטרת ישראל ובמהלך הערב יסתובבו מספר סמויים שמטרתם לתפוס את הגנבים.
 
מצטערים על חוסר הנעימות,
צוות מדיה נוצ'ה.
---
Hello Media Noche Members,
 
During the last few weeks we have received several complaints regrading the theft of bags, purses and cellular phones during the Media Noche evenings. Unfortunately, we cannot do anything other than warn you and suggest that you avoid bringing unnecessary valuables. In addition, we suggest that you keep an eye on your belogings. Other than that we would like to inform you that we have requested the help of the police, which will deploy several undercover cops, intended to to catch the thieves.
We apologize for the inconvenience,
The Media Noche staff.

--
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en

אין תגובות: