יום ראשון, 18 ביולי 2010

ביטול הערב ביום ב הקרוב

English translation follows
--
אהלן חברי מדיה נוצ'ה,

ביום שני הקרוב 19.7.10 לא יתקיים ערב מדיה נוצ'ה עקב ט' באב.

נתראה ביום שני הבא,

צוות מדיה נוצ'ה.

Hello media noche members,

This week activity 19.7.10 will be canceled because of 9 Av fast.

see you next week,

media noche team 
--
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en

אין תגובות: