יום ראשון, 24 בינואר 2010

קבוצת הזנק the leap group

English translation followed
---
חברי מדיה נוצ'ה שלום,

ביום ב' הקרוב 25.1.10 תפתח קבוצת ההזנק של מדיה נוצ'ה.

קבוצת ההזנק מיועדת לרקדנים מרמות מתקדמים-מאסטרים (4-5) אשר מעונינים להיות מדריכים במדיה נוצ'ה ולקחת חלק רב יותר בפעילויותיה.

מקום המפגש יוכרז במיקרופון בערב עצמו.

נתראה,

צוות מדיה נוצ'ה. 
 Hello Media noche members,

this Monday 25.1.10 the media noche leap group will begin.

the group is designated for advanced-master (4-5) level salsaros that want to instruct and take a bigger part in media noche's activities.

the meeting place will be announced in the microphone in the beginning of the evening.   

cordially,

Media noche team. 

--
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en

אין תגובות: