יום שישי, 18 בדצמבר 2009

סלסה בכנען - הבהרה

English translation followed 
----

חברי מדיה נוצ'ה שלום,

ביום שלישי ה - 22.12.09 תתקיים בפאב כנען רח' שמאי 15 (מרכז העיר) מסיבת סלסה מגניבה למדי.

למען הסר כל ספק ברצוננו להדגיש כי המסיבה הינה מסיבה פרטית-מסחרית וכי אין כל קשר בינה לבין פעילותה של מדיה נוצ'ה, פרט לעובדה שחלק קטן מרווחי המסיבה (10%) יועברו כתרומה למועדון

מדיה נוצ'ה וכי חלק ממארגני האירוע הינם גם פעילים במדיה נוצ'ה.

מארגני האירוע ישמחו מאוד לרואתכם,

בברכה,

צוות מדיה נוצ'ה.

Hello Media noche members,

on Tuesday 22.12.09  a very cool salsa party is going to take place in "Knan bar" which is located on Shamai 15 street  (down town).

for the avoidance of any doubt we would like to a enfranchise that the party is a commercial-profitable party and that there is no connection, what so ever, between Media

noche's activities and the above party, apart from the fact the a small amount of the profits (10%) will be donated to Media noche and part of the event's management is also

active in Media noche's activities.
 
the producers of the event will be very happy to see you,

have fun,

media noche's staff.   

--
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en

אין תגובות: