יום שבת, 10 באוקטובר 2009

תמונות חדשות הועלו לאתר.


English translation followed
---
חברי מדיה נוצ'ה שלום

הועלו תמונות חדשות לאתר !

בריאות ואושר,

צוות מדיה נוצ'ה

Hi Media noche members

New photos have been uploaded to the website!

cordially,
Media Noche team.

--~--~---------~--~----~------------~-------~--~----~
You received this message because you are subscribed to Media Noche salsa.
To unsubscribe from this group, send email to
media-noche-group+unsubscribe@googlegroups.com
For more options, visit this group at
http://groups.google.com/group/media-noche-group?hl=en
-~----------~----~----~----~------~----~------~--~---

אין תגובות: